# # # # # # # # #

Εταιρικό Προφίλ

Στην ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές αλλά και προωθητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων και αξιοποιούμε με αποτελεσματικότητα επενδυτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, ο Επενδυτικός Νόμος, το ΟΑΕΔ κλπ για την επιχείρηση σας αλλά και τους οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές σας κινήσεις και σχεδιάζοντας την τόνωση της ανταγωνιστικότητας σας στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον.

Τρίπτυχο μας στην ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ είναι η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ και η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ.

Είναι οι τρεις βασικές και όχι αμελητέες πτυχές, οι οποίες αποτελούν το πρωταρχικό σκοπό μας, την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μαζί σας!!!

Στην ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ το όραμά μας είναι η επιτυχής και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σας και των οργανισμών ιδιωτικού τομέα.
Για εμάς είναι πρόκληση η δύσκολη Παγκόσμια Οικονομική συγκυρία για την χώρα και χρέος μας να οργανώσουμε και να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις σας ώστε να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστηκές στο νέο πλέον οικονομικό περιβάλλον της αγοράς!!!