# # # # # # # # #

Όραμα

Στην ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ το όραμά μας είναι η επιτυχής και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σας
και των οργανισμών ιδιωτικού τομέα.
Για εμάς είναι πρόκληση η δύσκολη οικονομική συγκηρία για την χώρα και χρέος μας να οργανώσουμε
και να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις σας ώστε να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστηκές
στο νέο πλέον οικονομικό περιβάλλον της αγοράς!!!