# # # # # # # # #

Επιδοτήσεις Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027

 

Το ΕΣΠΑ, αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα Αναπτυξιακά Εργαλεία, για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσα στην κρίση, έδωσε και συνεχίζει να δίνει με νέους, δυναμικούς κύκλους προγραμμάτων, πολύτιμη βοήθεια χρηματοδότησης.
Εμείς στη Γερούκης Συμβουλευτική Αναπτυξιακή, καταφέραμε να απορροφήσουμε για τους πελάτες μας μεγάλα κονδύλια ΕΣΠΑ. Μέσω των καλά οργανωμένων διαδικασιών, που διαθέτουμε καλύψαμε σχεδόν όλο το φάσμα των κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, στηρίξαμε με αποτελεσματικότητα τον εκσυγχρονισμό πολλών επιχειρήσεων, με εγκρισιμότητα 91%, παρά τα όποια προβλήματα και το δυσμενές περιβάλλον της αγοράς
Πως ένα ΕΣΠΑ είναι πετυχημένο;
Η διαδικασία υποβολής μιας αίτησης ΕΣΠΑ, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ένας κρίσιμος παράγοντας, είναι η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος. Η δική μας καθοδήγηση ως έμπειροι σύμβουλοι , είναι πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας.
Η εταιρεία μας, καλείται να συνθέσει μια άρτια πρόταση, τόσο με τους όρους του ΕΣΠΑ, όσο με τους όρους των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης για να ωφεληθεί πραγματικά στο μέλλον. Σε όλη τη διαδρομή από την συγγραφή της αίτησης, μέχρι και την επιδότηση του τελευταίου ευρώ της επένδυσης απ το ΕΣΠΑ, είμαστε πλάι στον επιχειρηματία, προσέχοντας τα κρίσιμα σημεία, όπως:

  • Την αναλυτική προσέγγιση των προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά τον σχεδιασμό της αίτησης
  • Την προ-αξιολόγηση της αίτησης, ώστε με ασφάλεια να διεκδικήσουμε τα κεφάλαια
  • Την καλή οργάνωση του φακέλου αίτησης, που να εξασφαλίζει την ορθότητα και την πληρότητα της
  • Την άρτια διαχείριση του εγκεκριμένου έργου