# # # # # # # # #

Εταιρική ταυτότητα

Το λογότυπο (Logo) είναι η εικόνα της επιχείρησης προς το καταναλωτικό κοινό καθώς είναι και το πρώτο στοιχείο
που σας φέρνει στην πρώτη επαφήμαζί του. Ένα σωστά σχεδιασμένο λογότυπο μπορεί να σηματοδότηση την δημιουργία
ενός ισχυρού brandname το οποίο θα χαράξει το υπόβαθρο, την φιλοσοφία και τον τρόπο δουλείας όλης της εταιρείας.
Η δημιουργία του είναι σημαντική ώστε να ξεκινήσει δυναμικά η δημιουργία ή η ασφαλής συνέχιση μιας εταιρείας και εμείς
δίνουμε ιδιαίτερη βαση σε αυτήν. Πέρα από την δημιουργία της «βιτρίνας» της εταιρείας,
σημαντικό κομμάτι είναι και ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας για την οποία μελετάμε όλα τα στοιχεία της εταιρείας
σας ώστε να σχηματοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας.


Σκοπός μας και στόχος μας είναι η μοντέρνα σχεδίαση και η προσαρμογή στα δικά σας μέτρα αλλά και στα μέτρα της αγοράς,
για την επιχείρηση σας ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή για να μας κατευθύνεται, ώστε να είναι επιτυχημένο και να αντιπροσωπεύει εσάς.

Η μέσω είναι σε θέση να δημιουργήσει για την επιχείρησή σας μια αξιόπιστη εταιρική ταυτότητα η οποία θα περιλαμβάνει:


• Το Λογότυπο (για web, έγγραφα, κλπ)
• Το Επιστολόχαρτο (σε όλες τις προδιαγραφές)
• Τον Φάκελο (με δυνατότητα προσαρμογής των διαστάσεων)
• Την Επαγγελματική κάρτα (διαστάσεις κατά παραγγελία)
• Την Κατασκευή & Προώθηση εταιρικού ιστοχώρου
• Το Ολοκληρωμένο σχέδιο Marketing
• Internet Marketing
• Affiliate Marketing
• Social Media Marketing
• Και Διαφήμιση μέσω Google Adwords