# # # # # # # # #

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών ιδεών

Η Χρηματοδότηση Επενδύσεων, μέσω εθνικών ή και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια για κάθε ελληνική μικρή και μικρο-μεσαία επιχείρηση, μία καθοριστική συμβολή για την αναπτυξιακή της πορεία. Παρά την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, διατίθενται αρκετά εργαλεία για τη Χρηματοδότηση Επενδύσεων όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020, ο ΟΑΕΔ, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος κλπ, κονδύλια που τείνουν να δώσουν ώθηση στην Ελληνική επιχειρηματικότητα, ώθηση στην ανάπτυξη της επιχείρησης σου.
Στην GNK Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης θέτουμε ως προτεραιότητα την επιτυχία των επενδυτικών μας προτάσεων και την επιτυχημένη πορεία της αίτησης υπαγωγής στα χρηματοδοτικά προγραμμάτα.
Στόχος μας είναι η ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα, η ισόρροπη αναπτυξιακή τους πορεία και ταυτόχρονα η εξασφάλιση της ρευστότητας τους.